Arbeta som volontär

För att vi ska kunna ordna ett så här stort evenemang så behöver vi volontärer. En volontär är en person som erbjuder sig att hjälpa till vid våra arbetspunkter genom att arbeta ett eller flera pass och i utbyte får volontären en belöning. En volontär har självfallet inte huvudansvaret för denna punkt utan hjälper endast till där den kan.

Arbetspunkterna på konventet är följande:

  • Receptionen – du hjälper till med inträdet, garderoben m.m.
  • Kafeterian – du sitter i kassan, plockar fram varor m.m.
  • Attackstäd – du städar, fyller på pappershanddukar m.m.
  • Sovsalsvakt – du håller koll på ljudnivå, personantal per sovsal m.m.
  • Slutstäd – När konventet är slut hjälper du till att städa upp i alla utrymmen

Ett arbetspass är 4 timmar långt och för varje pass du arbetar får du en belöning. För att få ut din belöning måste du ha ett belöningspass att visa upp i receptionen. Passet får du i slutet av ditt arbetspass av din aktuella handledare som då intygar att du utfört dina uppgifter. Du kan självfallet arbeta inom flera olika arbetspunkter och behöver inte begränsa dig till en.

Klockslagen för passen är följande:

Fredag: 18–22 och 22–02
Lördag: 02–06, 06–10, 10–14, 14–18, 18-22, 22-02
Söndag: 02-06, 06-10, 10-14, 14-18, 18-21

Belöningarna ser ut enligt följande:

Pass 1: Mugg eller pins
Pass 2: Matbiljett (värde 7,50 €)
Pass 3: 25 % av inträdesavgiften återbetalas
Pass 4: 25 % av inträdet (=50 %) + matbiljett
Pass 5: 50 % av inträdet (=100 %)

Ex: Jobbar du fyra pass så får du hämta från receptionen konventets mugg eller pins, två matbiljetter och 50% av inträdet tillbaka.

OBS! Du måste fortfarande anmäla dig till konventet och betala inträdet. Du får ingen belöning innan du utfört ett arbetspass.

Är du intresserad av att arbeta som volontär på konventet så kan du anmäla dig via denna blankett. Du får komma med önskemål om var du vill arbeta men vi kan inte garantera att det är just där du får arbeta. Vi önskar även att du i fältet med övrigt skriver in vilken tid på dygnet du vill eller inte vill arbeta, t.ex. "jag vill inte jobba på natten, då vill jag sova".

Finns det något du undrar över eller om det är något som du glömmer att skriva in eller vill tillägga så tveka inte att kontakta Maria Blomqvist, som har hand om volontärer, på pampcon.rekrytering@live.com