Priser

Dagsinträde fredag eller söndag 8 €
  lördag 12 €
Helginträde fredag-söndag 20 €
Familjepaket lördag (endast!) 30 €

Barn under 6 år har gratis inträde i sällskap av föräldrar.

När du betalat in dig på området får du ett armband och kan ströva fritt på området, besöka butikerna och delta i programpunkterna, vilka i regel är gratis. Ett fåtal punkter (som t.ex. workshoppar där du får ta hem det du tillverkat) kan kosta extra, men det är i så fall tydligt utskrivet i programpunktens beskrivning. Du får också använda garderoben gratis. Obs: mat ingår inte i passen.

Beskrivning av de olika inträdesbiljetterna

Dagsinträde betyder att du betalar inträde för den specifika dagen. Du bör avlägna dig från området senast kl. 24.00 eller uppgradera dig till helgpass (uppgradering kostar 15 € oberoende av dag). Uppgradering görs i receptionen.

Helginträde betyder att du betalar inträde för hela helgen. Helgpasset inkluderar sovplats och duschningsmöjlighet på morgonen.

Familjepaketet är ett speciellt dagspass, med inträde för lördagen för 2 vuxna och 2 barn. En kostnad på +5 € tillkommer för därpå följande barn. Barnen ska inte vara äldre än 12 år och ska besöka konventet tillsammans med föräldrarna; det är alltså på föräldrarnas ansvar att ha koll på barnen även på området. Observera att familjepaketet gäller endast lördag! Ta kontakt med receptionen för familjepaket för hela helgen.

Under lördagen kommer det finnas programpunkter anpassade för barn under 12 år, men familjemedlemmarna är självfallet välkomna att delta i de andra programpunkterna också om ni så önskar, på förälderns ansvar. Familjen är inte tvungen att delta i programpunkter som grupp men det är på förälderns ansvar att hålla koll på barnen.

Förhandsanmälning

OBS! Förhandsanmälningen har stängts den 31 januari, men du kan fortfarande komma till konventet och anmäla dig på plats. Vi släpper in folk så länge vi har platser.

Du har möjlighet att förhandsanmäla dig till konventet. Denna förhandsanmälan kommer att ha två olika skeden. I det första skedet som sträcker sig fram till 24.11.2013 får du förutom en plats på konventet även konventets mugg utan extra kostnad, muggen berättigar dig till gratis dricka under hela konventet. I det andra skedet, som sträcker sig från 25.11.2013 till 31.1.2014, kan du endast säkra dig en plats på konventet. Det lönar sig att anmäla sig på förhand eftersom vi endast kan släppa in ett visst antal deltagare och genom förhandsanmälningen säkrar du dig en plats på konventet.

OBS: Du räknas inte som förhandsanmäld innan du har betalt deltagaravgiften och om du förhandsanmäler dig i första skedet så gäller det att betalningen är gjord före 24.11.2013 för att du skall räknas som anmäld till första skedet.

Anmälningen är gjord på det viset att det går att anmäla flera personer samtidigt. Ifall ni är en grupp som kommer tillsammans så kan ni välja att anmäla alla genom samma anmälningsformulär där en person står som kontaktperson. Ni väljer till att börja med hur många personer som ni vill anmäla och därefter skriver ni in namn, födelsetid och typ av biljett. Betalningen sker då som klumpsumma under kontaktpersonens namn.

Betalningsuppgifter:

Kontonummer: FI05 5670 0820 1902 86
SWIFT/BIC-kod: OKOYFIHH
Mottagare: Eloria rf
Referensnummer: 10430